Dimitrios PAPADIMOULIS Dimitrios PAPADIMOULIS
Dimitrios PAPADIMOULIS

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete fraktsioon

Liige

Kreeka - Coalition of the Radical Left (Kreeka)

Sünnikuupäev : , Athina

Raportid – variraportöörina Dimitrios PAPADIMOULIS

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Euroopa Keskpanga 2018. aasta aruande kohta

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00 ECON
Costas MAVRIDES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg