Georgs
ANDREJEVS

Täiskogu aruteludes osalemine - Kuues ametiaeg Georgs ANDREJEVS

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11