Georgs ANDREJEVS Georgs ANDREJEVS
Georgs ANDREJEVS
Läti

Sünnikuupäev : , Tukums

Kuues ametiaeg Georgs ANDREJEVS

Fraktsioonid

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-2004 / 03-11-2008 : Savienība "Latvijas Celš" (Läti)
  • 04-11-2008 / 13-07-2009 : - (Läti)

Aseesimees

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige

  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Kliimamuutuste ajutine komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012

22-11-2007 ENVI_AD(2007)394085 PE 394.085v02-00 ENVI
Georgs ANDREJEVS

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vähem tuleohtlikud sigaretid

09-07-2007 P6_DCL(2007)0066 Kehtivuse kaotanud
Arlene McCARTHY Gérard ONESTA Georgs ANDREJEVS
Algatatud : 09-07-2007
Tähtaeg : 15-11-2007
Allakirjutanute arv : 68 - 15-11-2007

Kirjalik deklaratsioon: Kõrge vererõhk

09-05-2007 P6_DCL(2007)0047 Kehtivuse kaotanud
Georgs ANDREJEVS
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 83 - 14-09-2007

Kirjalik deklaratsioon: Diabeet

16-01-2006 P6_DCL(2006)0001 Vastu võetud
John BOWIS Georgs ANDREJEVS Dorette CORBEY Karin SCHEELE
Algatatud : 16-01-2006
Tähtaeg : 16-04-2006
Vastu võetud (kuupäev) : 27-04-2006
Allakirjutanute nimekiri : P6_TA(2006)0185
Allakirjutanute arv : 422 - 16-04-2006

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.