Pedro GUERREIRO Pedro GUERREIRO
Pedro GUERREIRO
Portugal

Sünnikuupäev : , Lisboa

Kuues ametiaeg Pedro GUERREIRO

Fraktsioonid

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 13-01-2005 / 13-07-2009 : Partido Comunista Português (Portugal)

Aseesimees

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

Liikmed

 • 08-03-2005 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 08-03-2005 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 08-03-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige

 • 18-01-2005 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 18-01-2005 / 13-07-2009 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Selgitused hääletuse kohta

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid

14-04-2008 PECH_AD(2008)400669 PE 400.669v03-00 PECH
Pedro GUERREIRO

ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika

03-04-2008 PECH_AD(2008)400644 PE 400.644v02-00 PECH
Pedro GUERREIRO

ARVAMUS Neljas aruanne majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta

23-11-2007 PECH_AD(2007)393949 PE 393.949v02-00 PECH
Pedro GUERREIRO

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Abolition of tax havens EN

24-02-2009 H-0125/2009 Komisjon

Abolition of tax havens EN

24-02-2009 H-0124/2009 Nõukogu

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kütusehinna fikseerimine

16-06-2008 P6_DCL(2008)0054 Kehtivuse kaotanud
Ilda FIGUEIREDO Pedro GUERREIRO
Algatatud : 16-06-2008
Tähtaeg : 23-10-2008
Allakirjutanute arv : 24 - 23-10-2008

Kohalolijate nimekiri

Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.