Jean-Pierre
AUDY

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Finantskriisi mõju ELi liikmesriikide kaitsesektorile

10-11-2011 ITRE_AD(2011)472124 PE472.124v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta

30-05-2011 ITRE_AD(2011)460955 PE460.955v02-00 ITRE
Ivailo KALFIN