Jean-Pierre
AUDY

Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas

09-10-2013 ITRE_AD(2013)516798 PE516.798v02-00 ITRE
Jean-Pierre AUDY

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne

01-03-2011 CONT_AD(2011)452578 PE452.578v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

ARVAMUSE PROJEKT Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, III jagu – Komisjon

01-10-2009 CONT_AD(2009)427260 PE427.260v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY