Jean-Pierre
AUDY

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Wiretapping in France EN

17-03-2014 E-003079/2014 Komisjon