Jean-Pierre
AUDY

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Selgitused hääletuse kohta FR

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(4-214-000)

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) FR

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-267-500)

Parlamendi koosseis FR

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(3-126-000)

Selgitused hääletuse kohta FR

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(2-181-000)

Olukord Venezuelas (arutelu) FR

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(4-016-000)

Tööplaan FR

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(1-023-000)

Maksejõuetusmenetlus (A7-0481/2013 - Klaus-Heiner Lehne) FR

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(3-527-562)

Kontrollikoda (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender) FR

04-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-04(2-330-843)