Jean-Pierre
AUDY

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Ettepanek nimetada Oskar Herics kontrollikoja liikmeks

19-02-2014 A7-0128/2014 PE528.020v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Klaus Heiner Lehne kontrollikoja liikmeks

27-01-2014 A7-0050/2014 PE524.829v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Henri Grethen kontrollikoja liikmeks

04-12-2013 A7-0439/2013 PE516.790v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Phil Wynn Owen kontrollikoja liikmeks

04-12-2013 A7-0438/2013 PE516.929v03-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Danièle Lamarque kontrollikoja liikmeks

04-12-2013 A7-0437/2013 PE516.789v03-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Nikolaos Milionis kontrollikoja liikmeks

04-12-2013 A7-0436/2013 PE516.930v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Alex Brenninkmeijer kontrollikoja liikmeks

04-12-2013 A7-0433/2013 PE519.798v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER

RAPORT Ettepanek nimetada Leonard Orban kontrollikoja liikmeks

01-10-2012 A7-0296/2012 PE492.820v02-00 CONT
Inés AYALA SENDER