Jean-Pierre AUDY Jean-Pierre AUDY
Jean-Pierre AUDY
Prantsusmaa

Sünnikuupäev : , Tulle

Seitsmes ametiaeg Jean-Pierre AUDY

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 09-02-2010 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 10-02-2010 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)

Aseesimees

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 13-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 25-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Liikmed

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 16-05-2010 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 17-05-2010 / 12-09-2010 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 17-05-2010 / 24-01-2013 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 06-09-2011 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas

09-10-2013 ITRE_AD(2013)516798 PE516.798v02-00 ITRE
Jean-Pierre AUDY

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne

01-03-2011 CONT_AD(2011)452578 PE452.578v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Finantskriisi mõju ELi liikmesriikide kaitsesektorile

10-11-2011 ITRE_AD(2011)472124 PE472.124v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta

30-05-2011 ITRE_AD(2011)460955 PE460.955v02-00 ITRE
Ivailo KALFIN

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.