Daniel
DALTON

Kirjalikult vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Daniel DALTON

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Currency sales EN

18-10-2017 E-006539/2017 Komisjon

Airport delays EN

04-08-2017 E-005174/2017 Komisjon