Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO
Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO
Hispaania

Sünnikuupäev : , Bilbao

Viies ametiaeg Koldo GOROSTIAGA ATXALANDABASO

Fraktsioonid

 • 21-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euskal Herritarrok (Hispaania)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikide ja Mehhikoga suhtlemiseks
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

Asendusliige

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 17-01-2002 / 11-03-2003 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 12-03-2003 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Safety at sea EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(2)

Safety at sea EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(2)

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128