Danielle
AUROI

Parlamendiliikmete küsimused - Viies ametiaeg Danielle AUROI

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

EU and combating torture EN

14-07-2003 O-0057/2003 Nõukogu

Restructuring of ALSTOM-ABB POWER EN

27-01-2000 O-0013/2000 Komisjon