Teresa
ALMEIDA GARRETT

Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg Teresa ALMEIDA GARRETT

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR

01-07-2002 B5-0405/2002