Teresa ALMEIDA GARRETT Teresa ALMEIDA GARRETT
Teresa ALMEIDA GARRETT
Portugal

Sünnikuupäev : , Porto

Viies ametiaeg Teresa ALMEIDA GARRETT

Fraktsioonid

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Liikmed

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Lõuna-Ameerika riikide ja Mercosuriga suhtlemiseks

Asendusliige

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN

04-12-2003 A5-0471/2003 PE 323.605DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT

Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN

26-01-2001 A5-0240/2001 PE 294.768DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT

Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN

13-10-2000 A5-0293/2000 PE 286.923DEF AFCO
Teresa ALMEIDA GARRETT

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR

01-07-2002 B5-0405/2002

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128