Jean
LAMBERT

Raportöörina esitatud arvamus - Kuues ametiaeg Jean LAMBERT

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Võitlus inimkaubanduse vastu – ühtne lähenemine ja ettepanekud tegevuskava koostamiseks

26-06-2006 EMPL_AD(2006)369883 PE 369.883v02-00 EMPL
Jean LAMBERT