Jean
LAMBERT

Raportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg Jean LAMBERT

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm

21-11-2018 EMPL_AD(2018)627615 PE627.615v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

ARVAMUS ELi rõivasektori juhtalgatuse kohta

10-02-2017 EMPL_AD(2017)593891 PE593.891v02-00 EMPL
Jean LAMBERT