Jean LAMBERT Jean LAMBERT
Jean LAMBERT
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Orsett

Viies ametiaeg Jean LAMBERT

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petitsioonikomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

Asendusliige

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the deaths of Sikh civilians in Panjaab and India in 1984 EN

19-04-2004 P5_DCL(2004)0032 Kehtivuse kaotanud
Jean LAMBERT Caroline LUCAS Matti WUORI Alima BOUMEDIENE-THIERY
Algatatud : 19-04-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 30 - 06-05-2004

Kirjalik deklaratsioon: on health problems associated with exposure to TETRA radiation EN

29-03-2004 P5_DCL(2004)0025 Kehtivuse kaotanud
Caroline LUCAS Jean LAMBERT Paul A.A.J.G. LANNOYE
Algatatud : 29-03-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 31 - 06-05-2004

Kirjalik deklaratsioon: on the Community status of ecological refugee EN

09-02-2004 P5_DCL(2004)0009 Kehtivuse kaotanud
Marie Anne ISLER BÉGUIN Jean LAMBERT
Algatatud : 09-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 34 - 06-05-2004