Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Ühendkuningriik

Üheksas koosseisu ametiaeg Neena GILL

Fraktsioonid

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Aseesimees

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Liikmed

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Väliskomisjon
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Inimõiguste allkomisjon
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Põlisrahvaste õigused (arutelu) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Burundi, eelkõige väljendusvabadus EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Komisjon

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta

Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.