Malcolm HARBOUR Malcolm HARBOUR
Malcolm HARBOUR
Ühendkuningriik

Sünnikuupäev : , Woking, Surrey

Viies ametiaeg Malcolm HARBOUR

Fraktsioonid

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 09-01-2003 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 10-01-2003 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Liikmed

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 13-09-1999 / 16-01-2001 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Jaapani vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17-01-2001 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Question Time (Commission) EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(17)

Question Time (Commission) EN

20-04-2004 P5_CRE(2004)04-20(17)

Consumer protection EN

19-04-2004 P5_CRE(2004)04-19(6)

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128