Generoso ANDRIA Generoso ANDRIA
Generoso ANDRIA
Itaalia

Sünnikuupäev : , Giffoni Valle Piana (Salerno)

Viies ametiaeg Generoso ANDRIA

Fraktsioonid

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Eelarvekontrolli komitee
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a Council regulation establishing a facility providing medium-term financial assistance for member states' balance of payments - Committee on Economic and Monetary Affairs EN

12-07-2001 A5-0269/2001 PE 296.012DEF ECON
Generoso ANDRIA

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the trade in dog and cat furs EN

16-01-2002 P5_DCL(2002)0001 Kehtivuse kaotanud
Generoso ANDRIA Francesco FIORI Charles TANNOCK Monica FRASSONI Fiorella GHILARDOTTI
Algatatud : 16-01-2002
Tähtaeg : 16-04-2002
Allakirjutanute arv : 128 - 16-04-2002