Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Leedu - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Leedu)

Sünnikuupäev : , Vilnius

Algus Valdemar TOMAŠEVSKI

Aseesimees

D-BY
Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

Liige

REGI
Regionaalarengukomisjon
DEPA
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Asendusliige

DEVE
Arengukomisjon
DROI
Inimõiguste allkomisjon

Viimased tegevused

Euroopa kodanikualgatus „Minority SafePack“ (B9-0403/2020, B9-0405/2020) LT

17-12-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kaip Europos piliečių iniciatyvos „Minority SafePack“ bendraautorius, tvirtai palaikiau rezoliuciją šiuo klausimu. Visų teisių užtikrinimas autochtoninėms tautinėms mažumoms privalo būti ES prioritetu. “Minority SafePack“ yra Europos teisės pakeitimų pasiūlymų paketas. Šiais pasiūlymais siekiama garantuoti vietos tautinių mažumų apsaugą ir pateikti daugybę ES teisės aktų, leidžiančių geriau ir efektyviau išsaugoti kultūrą, tradicijas ir švietimą tam tikrame regione. 2018 m. kartu su FUEN visoje Europoje vykdėme kampaniją, skirtą parašams rinkti „Minority SafePack“ iniciatyvai paremti. Tai iniciatyva, kurios pagalba remiamos mažumų teisės, teisės į kalbą ir kultūros apsaugą. Lietuvoje, Vilniaus regione, efektyvaus LLS ir LLRA-KŠS darbo dėka buvo surinkta daugiau nei 256 procentai Lietuvai reikalingo balsų skaičiaus.
Pagrindinius iniciatyvos tikslus galima apibendrinti taip - tautinių mažumų saugumas, visų pirma užtikrinant mažumų kalbos vartojimą mokyklose, valstybės ir vietos valdžios įstaigose, balsavimo biuleteniuose, informaciniuose užrašuose ir viešajame gyvenime. Esmė tame, kad Sąjungos sanglaudos politikoje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas regionams, kurie dėl savo nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių ypatumų skiriasi nuo aplinkinių regionų. Taip pat turėtų būti užtikrinta tinkama jų ekonominė plėtra, siekiant tęsti jų plėtrą ir išlaikyti Europos Sąjungos kultūrinę įvairovę. Dėka to, tradicinėms vietinėms tautinėms mažumoms priklausantys asmenys turės teisinę apsaugą ES.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg