Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Liige

Tšehhi - Občanská demokratická strana (Tšehhi)

Sünnikuupäev : , Ostrava

Algus Evžen TOŠENOVSKÝ

Liige

ITRE
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
D-JP
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige

TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
DKOR
Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

Viimased tegevused

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude tööajaga (Euro 7) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009

24-07-2023 ITRE_AD(2023)742516 PE742.516v02-00 ITRE
Variraportöörina esitatud arvamus
Massimiliano SALINI

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitust seoses nende heite ja akude tööajaga (Euro 7) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009

24-07-2023 TRAN_AD(2023)746906 PE746.906v03-00 TRAN
Variraportöörina esitatud arvamus
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
03U037
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02003
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex