Yannick JADOT : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 

Viimased tegevused 

Tervitus FR  
- P9_CRE-PROV(2019)11-27(3-098-0000)  
Täiskogu aruteludes osalemine 

Kontakt