Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Algus Tomasz Piotr PORĘBA

Aseesimees

DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Liige

TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige

CULT
Kultuuri- ja hariduskomisjon
D-CL
Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
DACP
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
DLAT
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Viimased tegevused

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK abordiõiguse kohta Poolas

20-11-2020 B9-0372/2020
Resolutsiooni ettepanek(ud)

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa raudteeaasta (2021) kohta

14-10-2020 A9-0191/2020 PE652.338v02-00 TRAN
Raportid – variraportöörina
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Variraportöörina esitatud arvamus
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg