Tomasz Piotr PORĘBA Tomasz Piotr PORĘBA
Tomasz Piotr PORĘBA

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

Juhatuse liige

Poola - Prawo i Sprawiedliwość (Poola)

Variraportöörina esitatud arvamus Tomasz Piotr PORĘBA

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ühtekuuluvuspoliitika ja piirkondlike keskkonnastrateegiate kohta kliimamuutuste vastases võitluses

28-01-2021 TRAN_AD(2021)655927 PE655.927v02-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

ARVAMUS Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

Arvamus 2021. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg