Ádám KÓSA Ádám KÓSA
Ádám KÓSA

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Ungari - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Ungari)

Sünnikuupäev : , Budapest

Algus Ádám KÓSA

Liige

EMPL
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
DASE
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige

DEVE
Arengukomisjon
PETI
Petitsioonikomisjon
DCAS
Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Eriolukorra õigusaktid Ungaris ja nende mõju õigusriigile ja põhiõigustele (arutelu jätkamine) HU

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-052-0000)
Täiskogu aruteludes osalemine

Euroopa äriühingu (SE) ja Euroopa ühistu (SCE) üldkoosolekuga seotud ajutised meetmed HU

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Az európai részvénytársaságok (SE) statútumáról szóló, 2001. október 8-i 2157/2001/EK tanácsi rendelet és az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet szabályokat állapít meg az általuk szabályozott jogalanyok létrehozására és működésére vonatkozóan. Az SE-rendelet és az SCE-rendelet egyúttal a közgyűlés megtartásának határidejét is harmonizálja, amely szerint e társaságok minden naptári évben legalább egyszer, a pénzügyi évük végét követő hat hónapon belül közgyűlést tartanak. A rendeletek nem engednek kivételt e kötelezettség alól.
A Covid19-világjárvány súlyos hatással van a vállalkozásokra és a szövetkezetekre, köztük az európai részvénytársaságokra és az európai szövetkezetekre egyaránt. Jelentős nehézséget jelent számukra az érintett rendeletek szerinti közgyűlési határidő betartása, így uniós szinten ideiglenesen lehetővé kell tenni az előírt határidőtől való eltérést. Az ideiglenes eltérés révén az európai részvénytársaságoknak és az európai szövetkezeteknek közgyűlésüket a pénzügyi év végétől számított 12 hónapon belül, de legkésőbb 2020. december 31-ig kell megtartaniuk. Az eltérés lehetővé teszi, hogy az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek megfelelően elő tudják készíteni közgyűlésüket, és jogbiztonságot teremt az SE- és az SCE-rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése tekintetében. Emiatt szavazatommal támogattam a javaslatot.

Euroopa Parlamendi 2021. aasta tulude ja kulude eelarvestus (A9-0102/2020 - Olivier Chastel) HU

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Az Európai Parlament adminisztratív kiadásairól szóló jelentés, amely az EP Büró és a Költségvetési Bizottság megállapodását tartalmazza. A megállapodás alapját jelentő költségvetési összegek bekerülnek majd az Európai Bizottság 2021-re vonatkozó tervezetébe, amelyről az EP és a Tanács várhatóan 2020. novemberében dönt majd.
A megállapodás szerint az Európai Parlament előzetes költségvetési tervezete a 2021. évre 2,1 milliárd euró. Az EP költségvetés legfontosabb prioritásai 2021-ben: a helyi és regionális szintű, polgárokkal folytatott kétirányú kommunikáció, az új látogatói stratégia kidolgozása és végrehajtása, valamint a kiberbiztonságra fókuszáló informatikai fejlesztések.
Az EP jelentése felszólítja az intézmény Főtitkárát, hogy vizsgálja meg és terjesszen elő javaslatokat, hogyan lehetne javítani az EP működésén egy vészhelyzet esetén, hogy az EP jogi funkciói fenntarthatóak legyenek. Felhívja az EP Bürót, hogy dolgozzon ki egy technikai megoldást, hogy a jövőben azok is gyakorolhassák szavazati jogukat, akik tartósan vannak távol, betegség, szülési szabadság, vagy force majure miatt.
Az EP baloldali és liberális többsége a frakciókon átívelő megállapodást felrúgva beterjesztett egy olyan módosítót, amely a „gender mainstreaming” EP működésébe való beépítését vizsgálná. A magyar néppárti delegáció úgy látja, hogy a kérdésben nincs szükség további beavatkozásra, ezért nem kívánt ebben véleményt alkotni.
A fentiek alapján szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Ádám KÓSA
Ádám KÓSA

Saidil EP NEWSHUB

My week on Twitter 🎉: 11 Mentions, 232K Mention Reach, 58 Likes, 8 Retweets, 18.8K Retweet Reach. See yours with https://t.co/OxC2m4fIOL  https://t.co/46MWsBS74p 

Our biggest fans this week: zoltanspox, HartZsuzsanna, drumcodeuk. Thank you! via https://t.co/eBP9NYahhM  https://t.co/s84Voqjx8j 

RT @RMXnews: Hungarian MEPs @adamkosamep, @AndreaBocskor, @JarokaLivia, @BalazsHidveghi, and Kinga Gál submit full text of Hungary's state of emergency law to fight fake news in the EU Parliament. https://t.co/aJHvrwVxWO 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg