Ismail ERTUG
Ismail ERTUG
Saksamaa

Sünnikuupäev : , Amberg

Üheksas koosseisu ametiaeg Ismail ERTUG

Fraktsioonid

  • 02-07-2019 / 14-12-2021 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees
  • 15-12-2021 / 02-07-2023 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 02-07-2019 / 02-07-2023 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • 20-01-2022 / 02-07-2023 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020

09-12-2021 TRAN_AD(2021)689857 PE689.857v05-00 TRAN
Ismail ERTUG

Variraportöörina esitatud arvamus

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

Suuliselt vastatavad küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus

Kirjalikult vastatavad küsimused

Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid

Parlamendiliige on allkirjastanud kõik allpool esitatud deklaratsioonid, isegi kui allkiri ei ole veebipõhises versioonis nähtav.

Koosolekud

Fit for 55

Kuupäev, koht:
15-03-2023 European Parliament (STR)
Roll:
Liikmed
Koosolekul osaleb:
ACE Auto Club Europa e. V.

Reaktivierung von Bahnstrecken

Kuupäev, koht:
11-03-2023 Regensburg
Roll:
Liikmed
Koosolekul osaleb:
VCD Landesverband Bayern e.V.

RED III

Kuupäev, koht:
09-03-2023 Burgkirchen an der Alz
Roll:
Liikmed
Koosolekul osaleb:
InfraServ/Chemiepark Gendorf