Damien
ABAD

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Damien ABAD

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika

11-01-2011 IMCO_AD(2011)452595 PE452.595v02-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN