Damien
ABAD

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Damien ABAD

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Volunteering EN

11-10-2011 E-009363/2011 Komisjon

Internships EN

11-10-2011 E-009362/2011 Komisjon

Youth Guarantee EN

11-10-2011 E-009361/2011 Komisjon