Damien
ABAD

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Damien ABAD

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Interneti hasartmängud siseturul

14-10-2011 A7-0342/2011 PE467.028v03-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN