Marta
ANDREASEN

Parlamendiliikmete küsimused - Seitsmes ametiaeg Marta ANDREASEN

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

TransEuropa Ferries BV EN

18-06-2013 E-007115/2013 Komisjon