Marta
ANDREASEN

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Marta ANDREASEN

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu) EN

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(3-255-000)

2015. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (arutelu) EN

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(4-070-000)

Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino) EN

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(3-631-375)

Naiste suguelundite moonutamise lõpetamine (B7-0091/2014) EN

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(4-296-187)