Marta
ANDREASEN

Raportid – variraportöörina - Seitsmes ametiaeg Marta ANDREASEN

Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215