Kriton
ARSENIS

Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Mesi (arutelu) EN

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(2-675-000)

Mesi (arutelu) EN

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(2-677-000)

Mesi (arutelu) EN

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(2-689-000)

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (arutelu) EN

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(2-673-000)

Merealased teadmised 2020 (arutelu) EN

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(2-701-000)

Kliimamuutuste konverents (arutelu) EN

21-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-21(1-037-000)

Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu) EL

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(3-525-000)

Veepoliitika valdkonna prioriteetsed ained (arutelu) EL

01-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-01(1-143-000)

Ebaseaduslik, teatamata ja reguleerimata kalapüük (arutelu) EL

11-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-11(2-665-000)