Kriton
ARSENIS

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg Kriton ARSENIS

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Kemikaalide suhtes avalduva mitmese tundlikkuse ja elektromagnetväljade suhtes avalduva ülitundlikkuse tunnustamine rahvusvahelises haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistilises klassifikatsioonis (RHK)

12-03-2012 P7_DCL(2012)0014 Kehtivuse kaotanud
Raül ROMEVA i RUEDA Willy MEYER Michèle RIVASI Kriton ARSENIS Oreste ROSSI
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 188 - 14-06-2012

KIRJALIK DEKLARATSIOON kalad kui ühine hüve

30-11-2011 P7_DCL(2011)0047 Vastu võetud
Guido MILANA Raül ROMEVA i RUEDA Maria do Céu PATRÃO NEVES Kriton ARSENIS Corinne LEPAGE
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Allakirjutanute nimekiri : P7_PV(2012)04-18(ANN-1)
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012

KIRJALIK DEKLARATSIOON Kiropraktika

14-06-2010 P7_DCL(2010)0046 Kehtivuse kaotanud
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES Satu HASSI Kriton ARSENIS
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 72 - 15-10-2010

KIRJALIK DEKLARATSIOON Võitlus bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu

19-04-2010 P7_DCL(2010)0028 Kehtivuse kaotanud
Sandrine BÉLIER Anne DELVAUX Gerben-Jan GERBRANDY Kriton ARSENIS Karin KADENBACH
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 157 - 09-09-2010