Sonia ALFANO Sonia ALFANO
Sonia ALFANO
Itaalia

Sünnikuupäev : , Messina

Seitsmes ametiaeg Sonia ALFANO

Fraktsioonid

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Itaalia)

Esimees

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

Liikmed

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities

Täiskogu aruteludes osalemine

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina

Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud)

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused

Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017)

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

KIRJALIK DEKLARATSIOON Hurtade piinamise ja väärkohtlemise viivitamatu lõpetamine Euroopas

15-04-2013 P7_DCL(2013)0006 Kehtivuse kaotanud
Michèle STRIFFLER Gianni VATTIMO Dan JØRGENSEN Kartika Tamara LIOTARD Raül ROMEVA i RUEDA Sirpa PIETIKÄINEN Iva ZANICCHI Louis MICHEL Santiago FISAS AYXELÀ Cristian Dan PREDA Sonia ALFANO Andrea ZANONI
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 221 - 15-07-2013

KIRJALIK DEKLARATSIOON Mehitamata lennumasinate kasutamine inimeste sihtmärgistatud tapmiseks

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Kehtivuse kaotanud
Sabine LÖSING Ana GOMES Rui TAVARES Sonia ALFANO
Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 20-04-2012
Allakirjutanute arv : 95 - 20-04-2012

KIRJALIK DEKLARATSIOON Polüklooritud bifenüülidega (PCB) saastatud jõgede ja rannikualade puhastamist käsitlev Euroopa tegevuskava

16-01-2012 P7_DCL(2012)0001 Kehtivuse kaotanud
Dominique VLASTO Raül ROMEVA i RUEDA Marc TARABELLA Sonia ALFANO
Algatatud : 16-01-2012
Tähtaeg : 20-04-2012
Allakirjutanute arv : 151 - 20-04-2012

Deklaratsioonid

Kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud deklaratsiooni originaal on arhiveeritud Euroopa Parlamendis.