Euroopa Parlamendi liikmed

Euroopa Parlament koosneb 705 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 27-st liikmesriigist. aastast valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel viie aasta pikkuseks perioodiks.

Otsi parlamendiliikmeid riigi järgi

Hispaania (Kanaari saared)
Prantsusmaa (ülemeredepartemangud ja -territooriumid)
Portugal (Madeira, Assoorid)
image/svg+xml Iirimaa Malta Belgia Luksemburg Portugal Rootsi Horvaatia Bulgaaria Küpros Austria Tšehhi Taani Ungari Poola Slovakkia Sloveenia Saksamaa Eesti Soome Läti Leedu Rumeenia Madalmaad Itaalia Kreeka Prantsusmaa Hispaania

Otsi parlamendiliiget

705 liiget

Näita nimekirja

Parlamendiliikmetest lähemalt

Iga riik otsustab ise, millisel kujul valimised toimuvad, kuid ta peab tagama soolise võrdõiguslikkuse ja salajase hääletuse. Euroopa Parlamendi valimistel järgitakse proportsionaalse esindatuse põhimõtet. Valimisiga on 18 eluaastat, v.a Austrias, kus see on 16 eluaastat. Kohad parlamendis on jaotatud liikmesriikide rahvaarvu järgi. Veidi rohkem kui kolmandik Euroopa Parlamendi liikmeid on naised. Parlamendiliikmed on rühmitatud poliitilise kuuluvuse, mitte kodakondsuse alusel. Parlamendiliikmed töötavad neid valinud liikmesriigis, Strasbourgis, kus toimub 12 täiskogu istungit, ja Brüsselis, kus toimuvad täiendavad täiskogu istungid, samuti komisjonide ja fraktsioonide koosolekud. Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse 2009. aastal vastu võetud parlamendiliikmete põhimäärust.