Euroopa Parlamendi liikmed

Euroopa Parlament koosneb 705 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 27-st liikmesriigist. Alates 1979. aastast valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel viie aasta pikkuseks perioodiks.

Otsi parlamendiliikmeid riigi järgi

Hispaania (Kanaari saared)
Prantsusmaa (ülemeredepartemangud ja -territooriumid)
Portugal (Madeira, Assoorid)
image/svg+xml Iirimaa Malta Belgia Luksemburg Portugal Rootsi Horvaatia Bulgaaria Küpros Austria Tšehhi Taani Ungari Poola Slovakkia Sloveenia Saksamaa Eesti Soome Läti Leedu Rumeenia Madalmaad Itaalia Kreeka Prantsusmaa Hispaania

Otsi parlamendiliiget

703 liiget

Näita nimekirja

Parlamendiliikmetest lähemalt

Iga riik otsustab ise, millisel kujul valimised toimuvad, kuid tagatud peab olema sooline võrdõiguslikkus ja salajane hääletus. Euroopa Parlamendi valimistel järgitakse proportsionaalse esindatuse põhimõtet. Valimisiga Austrias, Belgias, Saksamaal ja Maltal on 16 eluaastat, Kreekas 17 eluaastat ja ülejäänud liikmesriikides 18 eluaastat. Üle kolmandiku Euroopa Parlamendi liikmetest on naised.Parlamendiliikmed on rühmitatud poliitilise kuuluvuse, mitte kodakondsuse alusel. Parlamendiliikmed töötavad neid valinud liikmesriigis; Strasbourgis, kus toimub 12 täiskogu istungit aastas; ja Brüsselis, kus toimuvad täiendavad täiskogu istungid ning komisjonide ja fraktsioonide koosolekud. Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse 2009. aastal vastu võetud parlamendiliikmete põhimäärust.