Risttabeli sirvimine

Parlamendiliikmed liikmesriigi ja fraktsiooni järgi

Riik ERP S&D Renew Rohelised/EVF ECR ID Vasakpoolsed NI Kokku
Belgia 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bulgaaria 7 4 3 2 1 17
Tšehhi 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Taani 1 3 6 2 1 1 14
Saksamaa 30 16 7 25 1 5 12 96
Eesti 1 2 3 1 7
Iirimaa 5 2 2 4 13
Kreeka 6 2 1 1 1 4 6 21
Hispaania 13 21 9 3 4 6 3 59
Prantsusmaa 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Horvaatia 4 4 1 1 2 12
Itaalia 12 15 4 3 10 22 10 76
Küpros 2 2 2 6
Läti 2 2 1 2 1 8
Leedu 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburg 2 1 2 1 6
Ungari 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Madalmaad 6 6 7 3 5 1 1 29
Austria 7 5 1 3 3 19
Poola 16 7 1 1 27 52
Portugal 7 9 1 4 21
Rumeenia 14 9 7 1 1 1 33
Sloveenia 4 2 2 8
Slovakkia 4 1 4 1 4 14
Soome 3 2 3 3 2 1 14
Rootsi 6 5 3 3 3 1 21
EL 176 139 102 72 69 49 37 61 705