Henna VIRKKUNEN Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Suomi - Kansallinen Kokoomus (Suomi)

syntynyt : , Joutsa

Etusivu Henna VIRKKUNEN

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Unkarin parlamentin hyväksymistä lakimuutoksista johtuvat EU:n oikeuden ja hlbtiq-kansalaisten oikeuksien loukkaukset Unkarissa (B9-0412/2021, B9-0413/2021)

08-07-2021
Kirjalliset äänestysselitykset

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa on parannettava merkittävästi kaikkialla Euroopassa. Tilanteen muuttaminen vaatii muutoksia niin lainsäädännön kuin asenteidenkin tasolla. EU-komission marraskuussa 2020 julkaisema historian ensimmäisen hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevan strategia on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta Unkarin tilanne osoittaa miten paljon matkaa suvaitsevaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen vielä riittää.
Unkarissa kesäkuussa hyväksytty laki käytännössä opettaa lapsille syrjintää ja estää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä edustavien järjestöjen toteuttamasta kasvatustoimintaa ja viestintää maassa. Tällainen vähemmistön oikeuksien rajoittaminen ja ihmisoikeuksien polkeminen on räikeässä ristiriidassa Euroopan unionin perusarvojen kanssa. On päivänselvää, että EU ei voi rahoittaa arvojensa vastaista toimintaa, johon kuuluvat oleellisesti yhdenvertaisuus, sananvapaus ja vähemmistöjen oikeuksien vaaliminen. Komissio on nyt paljon vartijana, kun se alkaa toteuttaa oikeusvaltiomekanismia, jonka perusteella EU-rahoitusta voidaan evätä unionin perusarvoja rikkovilta jäsenmailta. Elvytyspaketin varoja ei myöskään pidä siirtää Unkarin hallinnon käyttöön ennen kuin maan oikeusvaltiotilanne on kohentunut ja syrjivä laki on kumottu. Samoin meidän on nyt käynnistyneessä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa löydettävä keinot, joilla ihmisoikeuksien ja perusarvojen toteutuminen voidaan nykyistä paremmin varmistaa kaikissa jäsenmaissa.

Uusi eurooppalainen tutkimusalue tutkimusta ja innovointia varten (jatkoa keskustelulle)

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-289-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg