Henna VIRKKUNEN Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Suomi - Kansallinen Kokoomus (Suomi)

syntynyt : , Joutsa

Etusivu Henna VIRKKUNEN

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
DARP
Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

TRAN
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Eurooppalainen ilmastolaki (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

07-10-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Euroopan tulee ottaa globaali johtajuus ilmastopolitiikassa. Ilmastoneutraaliksi pyrkiminen vuoteen 2050 mennessä on iso, mutta saavutettavissa oleva tavoite. Erityisen rohkaisevaa on, että nyt myös Kiina on kertonut tavoittelevansa tätä vuoteen 2060 mennessä. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi koko maailma on saatava mukaan.
Ilmastoneutraalius vaatii teollisuudelta ja yhteiskunnalta suuria muutoksia. Oikein toteutettuna se on myös Euroopan kilpailuvaltti. Panostamalla puhtaisiin teknologioihin ja kiertotalouteen yrityksillemme aukeaa mahdollisuuksia ja markkinoita uusille innovaatioille. Ilmastolaki ei ole uhka eurooppalaisille työpaikoille, sillä kestävä kasvu tulee mahdollistamaan paljon uudenlaista työtä.
On selvää, että päästöjä on vähennettävä aiemmin sovittua nopeammin. Nyt kiristettävän vuoden 2030 välitavoitteen on oltava tarpeeksi kunnianhimoinen, jotta myös 2050 tavoite aikanaan pystytään realistisesti saavuttamaan. Siksi tuen päästöjen leikkaamista 60 prosentilla vuoden 1990 tasosta 2030 loppuun mennessä. Euroopan parlamentti voi näin kirittää kaikkia fossiilisista polttoaineista riippuvaisia jäsenmaita sitoutumaan muutokseen.
Onkin tärkeää, että ilmastoneutraaliuden tavoite saavutetaan sekä yleisesti EU-tasolla että jokaisessa jäsenmaassa erikseen. Ei olisi oikeudenmukaista, että ilmastoneutraaliksi jo vuonna 2035 tähtäävä kotimaani Suomi ja muut edelläkävijämaat joutuisivat tulevaisuudessa vähentämään päästöjään muidenkin edestä.
Vuosi 2030 on niin lähellä, että välitavoitteiden prosenteista kiistelyä olennaisempaa on Green Dealin tavoitteiden tehokas toteutus. Katseet on nyt suunnattava vuoteen 2050, sillä teollisten investointien näkökulmasta sekin on edessä todella nopeasti. Tarvitaan pitkäjänteistä lainsäädäntöä, jotta yritykset uskaltavat investoida tulevaan.

Henna VIRKKUNEN
Henna VIRKKUNEN

EP NEWSHUBissa

Celebrating the first #EPGenderEqualityWeek at @Europarl_EN. 🇪🇺 There are many special debates and hearings on related topics. Read the full programme of events & join: https://t.co/sQ2AgrcG73  @EP_GenderEqual

Girls are less prone to choose STEM & computer sciences than boys. It shows also in the lower female participation in these fields throughout all levels of tertiary education. We have to support #GirlsInSTEM and fight the stereotypes. 👩‍💻🇪🇺 #EPGenderEqualityWeek #UnionOfEquality

EU-parlamentti viettää ensimmäistä Euroopan #tasaarvo’viikkoa. 🇪🇺 Tänä vuonna 25 vuotta YK:n tyttöjen ja naisten oikeuksia koskevasta Pekingin julistuksesta. Teemaan sopivasti tänään puhumassa Tiedekerhoja tytöille -webinaarissa. 👩‍💻 #stem #tytöt #tiede #EPGenderEqualityWeek https://t.co/lUa9sxCDxB 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg