Miapetra KUMPULA-NATRI
Miapetra KUMPULA-NATRI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Suomi - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti (Suomi)

syntynyt : , Vaasa

Etusivu Miapetra KUMPULA-NATRI

Varapuheenjohtaja

D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Jäsen

INTA
Kansainvälisen kaupan valiokunta
ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Varajäsen

AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
D-JP
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Pakkaukset ja pakkausjätteet (keskustelu) EN

21-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-21(2-244-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Euroopan parlamentin ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi (keskustelu) EN

21-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-21(2-322-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästötavoitteiden tiukentaminen (A9-0313/2023 - Bas Eickhout)

21-11-2023
Kirjalliset äänestysselitykset

. – Päätimme tiistain äänestyksessä neuvottelukantamme, jonka tavoitteena on asettaa uudet raja-arvot uusien raskaiden ajoneuvojen, kuten rekkojen, bussien ja perävaunujen, hiilidioksidipäästöille. Toimin kyseisessä päätöksessä teollisuusvaliokunnan lausunnon raportöörinä. Parlamentti lähettää kolmikantaneuvotteluihin selkeän viestin uusien raskaiden ajoneuvojen päästöjen vähentämisestä.
Raskaan liikenteen päästöt ovat olleet viime vuosina kasvussa. On erittäin tärkeää, että saamme vähennettyä päästöjä tällä sektorilla, mutta jäsenmaiden maantieteelliset erot on otettava huomioon. Esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa hyödynnetään raskaampia ajoneuvoyhdistelmiä pitkien välimatkojen vuoksi. Niiden kulutus poikkeaa kevyemmistä ajoneuvoista ja siksi niille on voitava hakea myös poikkeuksia.
Uudet kaupunkiliikenteen linja-autot saavat oman tavoitevuotensa päästöttömyydelle, joka on vuonna 2030. Saimme tässä pidettyä kiinni tavoitteessamme ja sallimme poikkeuksien myöntämisen biometaanibusseille ja kaukoliikenteen linja-autoille maantieteellisistä syistä. Kaupunkibussit ovat jo alkaneet siirtyä päästöttömään tai vähäpäästöiseen kalustoon. Siitä on iloa myös kaupunki-ilman puhtaudelle ja melun vähenemiselle.
Ehdotetut tavoitteet velvoittaisivat ajoneuvovalmistajia, jotka saattavat EU:n markkinoille raskasta kalustoa. Parlamentin esitys asettui komission kanssa samoille. Tämä tarkoittaisi, että EU:ssa uusien raskaiden ajoneuvojen päästöt vähenisivät vuodesta 2040 lähtien 90 prosenttia verrattuna vuoden 2019 päästöjen tasoon.
Markkinoille on annettava selkeä signaali, että Euroopan unioni on siirtymässä asteittain päästöttömään liikenteeseen, mutta samalla on annettava joustoa siirtymävaiheeseen. Meidän on oltava kunnianhimoisia myös teollisuuspolitiikan näkökulmasta. EU:n on lainsäädännölla mahdollistettava EU:n teknologiajohtajuus raskaassa päästöttömässä liikenteessä.

Yhteystiedot

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12G318
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T05050
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex