Dominique BILDE Dominique BILDE
Dominique BILDE

Identiteetti ja demokratia -ryhmä

Jäsen

Ranska - Rassemblement national (Ranska)

syntynyt : , Nancy

Lausunnot – varjovalmistelijana Dominique BILDE

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

OPINION with recommendations to the Commission on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global deforestation EN

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

LAUSUNTO EU:n tehtävästä maailman metsien suojelemisessa ja ennallistamisessa

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

LAUSUNTO päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00 DEVE
Charles GOERENS

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00 DEVE
Charles GOERENS

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä unionin puolesta

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg