Dan NICA Dan NICA
Dan NICA

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Romania - Partidul Social Democrat (Romania)

syntynyt : , Panciu

Etusivu Dan NICA

Varapuheenjohtaja

DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta

Viimeaikainen toiminta

Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla

09-07-2020 O-000048/2020 Komissio
Suulliset kysymykset

Schengen-alueen tilanne covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen (B9-0165/2020) RO

19-06-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Am votat pentru rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din spațiul Schengen în urma epidemiei de COVID-19, deoarece această rezoluție este importantă pentru România și aderarea la spațiul Schengen. Totodată, o revenire la un spațiu Schengen pe deplin funcțional este de cea mai mare importanță pentru a garanta principiul libertății de circulație ca una dintre principalele realizări ale integrării europene și ca o condiție esențială pentru redresarea economică a UE după pandemia de COVID-19.
Prin demersurile făcute am reușit să includem paragraful prin care invităm Consiliul și statele membre să își intensifice eforturile pentru a realiza finalizarea integrării Schengen cu toate statele membre ale UE. Și anume, îndemnăm din nou Consiliul să prezinte un nou proiect de decizie privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România în cel mai scurt timp posibil. Consider că solidaritatea și responsabilitatea sunt pentru toți și că viitorul spațiului Schengen poate fi doar unul fără fragmentare.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg