Dietmar KÖSTER Dietmar KÖSTER
Dietmar KÖSTER

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Etusivu Dietmar KÖSTER

Jäsen

AFET
Ulkoasiainvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
D-IR
Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
D-IL
Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

REPORT on the 2019-2020 Commission Reports on Bosnia and Herzegovina EN

02-06-2021 A9-0185/2021 PE647.075v02-00 AFET
Mietinnöt – varjoesittelijänä
Paulo RANGEL

Construction of walls around Greek refugee camps EN

21-05-2021 P-002751/2021 Komissio
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg