Maria NOICHL Maria NOICHL
Maria NOICHL

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Saksa - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

syntynyt : , Rosenheim

Etusivu Maria NOICHL

Jäsen

AGRI
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
FEMM
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
ANIT
Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta
DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

DEVE
Kehitysvaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
D-ZA
Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

LAUSUNTO kertomuksesta romanien kansallisten integrointistrategioiden täytäntöönpanosta: romanitaustaisiin henkilöihin kohdistuvien kielteisten asenteiden torjunta Euroopassa

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lausunnot – varjovalmistelijana
Lívia JÁRÓKA

President’s political activities in relation to gender equality EN

20-05-2020 E-003112/2020 Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja
Kirjalliset kysymykset

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg