Brando BENIFEI Brando BENIFEI
Brando BENIFEI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , La Spezia

Etusivu Brando BENIFEI

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
DMAS
Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
D-BR
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
DMAG
Suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta
DMER
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg