Brando BENIFEI Brando BENIFEI
Brando BENIFEI

Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä

Jäsen

Italia - Partito Democratico (Italia)

syntynyt : , La Spezia

Etusivu Brando BENIFEI

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
DMAS
Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
D-BR
Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
DLAT
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen

EMPL
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
JURI
Oikeudellisten asioiden valiokunta
AFCO
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
DMAG
Suhteista Maghreb-maihin ja Maghrebin arabiunioniin, mukaan lukien EU:n ja Marokon, EU:n ja Tunisian ja EU:n ja Algerian parlamentaariset sekavaliokunnat, vastaava valtuuskunta
DMER
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
DMED
Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu) IT

25-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-25(3-099-0000)
Osallistuminen täysistuntoihin

The EU’s response to Erdogan’s speeches against France EN

03-11-2020 E-005970/2020 Komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja
Kirjalliset kysymykset
Brando BENIFEI
Brando BENIFEI

EP NEWSHUBissa

A livello europeo serve un aiuto oltre il reddito di emergenza per quei giovani che hanno perso il proprio tirocinio a causa dell'emergenza #Covid19. Ho chiesto a @vonderleyen una posizione esplicita per poter usare a questo scopo le risorse del fondo SURE https://t.co/Ycx0WNC6OU 

Garanzia Giovani ha sostenuto molti giovani europei e oggi necessita di migliorie e correttivi. Dobbiamo anche limitare, a livello nazionale, lo strumento dei tirocini ai soli lavori che necessitano di un reale piano formativo, evitando usi impropri https://t.co/Ycx0WNC6OU 

Come Parl. Europeo con una risoluzione abbiamo detto basta ai tirocini e gli stage gratuiti e senza reali piani formativi in #UE, dopo che abbiamo già vietato tali pratiche dentro le istituzioni europee, una battaglia che ho condotto con altri colleghi https://t.co/Ycx0WNC6OU 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg