Morten PETERSEN Morten PETERSEN
Morten PETERSEN

Uudistuva Eurooppa - ryhmä

Jäsen

Tanska - Det Radikale Venstre (Tanska)

syntynyt : , Kobenhavn

Etusivu Morten PETERSEN

Varapuheenjohtaja

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Jäsen

D-TR
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
D-US
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

Kestävät lentopolttoaineet (ReFuelEU Aviation -aloite) (A9-0199/2022 - Søren Gade) DA

07-07-2022
Kirjalliset äänestysselitykset

Jeg stemte for denne betænkning om sikring af lige konkurrencevilkår for bæredygtig lufttransport. Betænkningen har til hensigt at skabe lige konkurrencevilkår gennem harmoniserede regler for bæredygtigt flybrændstof, der gør op med modstridende national regulering. Luftfartssektoren kan tilskrives en stor del af kulstofudledningen i EU, og derfor er der et stort behov for øget brug af bæredygtigt flybrændstof. Med betænkningen pålægges der både forpligtelser på flyoperatører samt på udbydere af flybrændstof ift. brændstoffets sammensætning. Jeg havde gerne set, at forpligtelserne havde været endnu mere ambitiøse og grønne, og derfor stemte jeg for flere ændringsforslag, der ville have sat højere krav til brugen af bæredygtigt flybrændstof og gjort betænkningen mere grøn. Den oprindelige tekst er dog stadig et skridt i den rigtige retning, og derfor stemte jeg for betænkningen, selvom jeg havde ønsket den anderledes.

Parempaa sääntelyä: yhteistyöllä parempaa lainsäädäntöä (A9-0167/2022 - Tiemo Wölken) DA

07-07-2022
Kirjalliset äänestysselitykset

Jeg stemte for denne betænkning, der gør status på Kommissionens indsatser for at skabe bedre lovgivning i EU. EU skal være mere demokratisk, transparent og forståeligt for europæerne. Reformer skal til, og de skal starte med den måde, EU-lovgivning bliver lavet på, så de fremstår klarere, er baseret på evidens og borgernes input samt er gearet til fremtiden. Betænkningen opfordrer til en stadig større brug af digitale værktøjer i lovgivningsprocessen og understreger vigtigheden af en øget transparens i processerne, særligt i Rådet. Derudover er det vigtigt, at der sker en øget inddragelse af borgerne, og at medlemsstaterne igangsætter indsatser for at fremme dette. Ikke alene skal lovgivningsprocesserne forbedres, men implementeringen og håndhævelsen af lovgivningen skal også forstærkes, hvis der skal ske rigtige fremskridt.

Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ilmastoluokitusjärjestelmää koskevan delegoidun säädöksen ja luokitusjärjestelmään liittyvien tietojen antamista koskevan delegoidun säädöksen muuttaminen (B9-0338/2022) DA

06-07-2022
Kirjalliset äänestysselitykset

Jeg stemte for denne indsigelse mod Kommissionens delegerede retsakt omkring den såkaldte taksonomi-regulering. Jeg kom ved et uheld til at stemme imod indsigelsen, men fik ændret min stemme med det samme. Jeg har nemlig altid været stærk fortaler for indsigelsen og finder det dybt kritisabelt, at gas og atomkraft er inkluderet i taksonomien med mærkat som overgangsenergikilder. Taksonomireguleringen skal introducere en fælleseuropæisk standard for klassifikation af grønne investeringer og fastsætte kriterier for vurdering af, hvornår en økonomisk aktivitet er klimamæssigt bæredygtig. Dette skal bidrage til forøgelse af transparensen, understøttelse af markedet for bæredygtige investeringer i Europa og bekæmpelse af greenwashing, hvilket der er et stort behov for. Med den foreslåede taksonomi risikerer vi dog netop at bidrage til greenwashing. Brug af naturgas har åbenlyst negative indvirkninger på klimaet, ligesom atomkraft er forbundet med velkendte miljørisici. Det er derfor simpelthen ikke godt nok, at de er inkluderet på listen over bæredygtige energikilder. Det er bydende nødvendigt at fremme den grønne omstilling og grønne investeringer, og hvis taksonomien skal være et redskab hertil, er det helt afgørende, at den er troværdig. Inklusionen af gas og akraft er uambitiøs og underminerer troværdigheden af EU’s grønne lederskab.

Yhteystiedot

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M031
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02088
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex