Angel DZHAMBAZKI Angel DZHAMBAZKI
Angel DZHAMBAZKI

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Taloudenhoitaja

Bulgaria - VMRO (Bulgaria)

syntynyt : ,

Lausunnot – varjovalmistelijana Angel DZHAMBAZKI

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021

13-10-2020 AFET_AD(2020)655905 PE655.905v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

LAUSUNTO suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

07-09-2020 JURI_AD(2020)652326 PE652.326v02-00 JURI
Patrick BREYER

OPINION on the Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 EN

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Yana TOOM

LAUSUNTO tekoälystä: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

LAUSUNTO Kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

LAUSUNTO tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

LAUSUNTO suuntaviivoista vuoden 2021 talousarviota varten – Pääluokka III

20-04-2020 AFET_AD(2020)646992 PE646.992v02-00 AFET
Nikos ANDROULAKIS

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välillä

21-02-2020 AFET_AD(2020)646757 PE646.757v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

21-02-2020 AFET_AD(2020)646758 PE646.758v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg