Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Euroopan konservatiivit ja reformistit

Jäsen

Puola - Prawo i Sprawiedliwość (Puola)

Etusivu Jadwiga WIŚNIEWSKA

Varapuheenjohtaja

DACP
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Jäsen

LIBE
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen

ENVI
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
FEMM
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
D-CA
Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Viimeaikainen toiminta

OPINION on the EU Strategy for Gender Equality EN

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Lausunnot – varjovalmistelijana
Evin INCIR

EU:n ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan sopimuksen tekeminen henkilötietojenvaihdosta vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjuntatarkoituksessa (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino) PL

10-07-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

W zglobalizowanym świecie przestępczość i terroryzm stały się bardziej transnarodowe, ale także bardziej wyrafinowane. Dlatego niezwykle ważne jest, aby organy ścigania były w pełni wyposażone do współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom.
Europol musi mieć możliwość wymiany danych osobowych z organami ścigania państw trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i ochrony obywateli UE przed przestępczością i terroryzmem.
Ważnie jest sformalizowanie przyszłej współpracy w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, które mogą być planowane lub popełnione w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Romanien osallistamisprosessin vahvistaminen Euroopassa tulevalla vuosikymmenellä (keskustelu) PL

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-150-5000)
Osallistuminen täysistuntoihin
Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

EP NEWSHUBissa

RT @pisorgpl: Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Toruń: Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w to, co zaczęło się 29 lat temu - Św. Jan Paweł II przybył do Polski z pielgrzymką, w trakcie której wygłosił kazania, które wskazywały naszemu Narodowi drogę odbudowy wspólnoty w sposób oparty o wartości.

Zachowali się jak trzeba🇵🇱🇵🇱🇵🇱 https://t.co/xui3TNDlFQ 

Cześć i chwała Warszycowi🇵🇱 https://t.co/w3vmTdBSnZ 

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg