Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Jäsen

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

syntynyt : , Považská Bystrica

Etusivu Ivan ŠTEFANEC

Jäsen

IMCO
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-JP
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen

ITRE
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
DROI
Ihmisoikeuksien alivaliokunta
AIDA
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta
D-UA
Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa
DEPA
Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Viimeaikainen toiminta

Sen toteaminen, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta SK

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Poľský parlament prevzal právomoci v oblasti revízie ústavy, ktoré nemal a prijal mnohé citlivé legislatívne akty v čase, keď už nie je možné účinne zaručiť nezávislé ústavné preskúmanie zákonov. Je potrebné, aby poľská vláda zaviedla otvorenejší dialóg s ostatnými krajinami, kde vysvetlí tieto opatrenia. V oblasti kultúrno-etických tém je potrebné rešpektovať princíp subsidiarity.

Strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin SK

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Široké použitie liekov v medicíne zvýšilo v posledných dvadsiatich rokoch ich koncentrácie v pôde aj vode. Regulácia obsahu farmaceutických rezíduí a ustanovenie dialógu s členskými štátmi na túto tému zmierni ďalšie vypúšťanie farmaceutík do nášho životného prostredia.

EU:n rakennuskannan energiatehokkuuspotentiaalin maksimointi SK

17-09-2020
Kirjalliset äänestysselitykset

Pokiaľ máme brať vážne náš cieľ dosiahnuť nulovej uhlíkovej bilancie skleníkových plynov do roku 2050, musíme to zohľadniť aj v našom stavebníctve. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov pomocou renovácii nám pomôže znížiť nie len emisie, ale aj ceny.

Yhteystiedot

Bruxelles

Strasbourg